ادعاهای یک متهم به قتل در دادگاه:دوستم و پدرم هر دو فاسد بودند؛چون توبه نکردند آنها را کشتم

رسیدگی به پرونده مردی که در کمتر از یک سال، پدر و دوست خود را به بهانه «فساد اخلاقی» به قتل رسانده است با عدم حضور شاکیان با پیچیدگی روبه‌رو شد.

cars

ورزشی