اردوغان با دیوار به جنگ داعش رفت

اگرچه ترکیه در ماه های اخیر در راستای افزایش تعداد برج های دیدبانی و دیوارها در راستای بستن کامل مرز در برابر گروه داعش گام برداشته است، با این حال در زمینه کارآمدی این سیاست جهت ممانعت از ورود و خروج تروریست ها تردیدهایی وجود دارد.

اخبر جهان

خبر فرهنگیان