بیانیه نوزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری

در بیانیه نوزدهمین اجلاس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان از دولت درخواست شده است که با دقت و احتیاط در نحوه اجرای برجام و توافقات صورت گرفته در راستای رفع تحریم‌ها اقدام نماید.

اتوبیوگرافی

خبر فرهنگیان