تشکر صالحی از زحمات لاریجانی و برادر روحانی/ ساخت نیروگاه‌های جدید ادامه خواهد یافت

در روند مذاکرات زمینه‌ رفع تحریم‌ها، دستاورد‌ها و زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای حفظ شد و فعالیت‌ها در زمینه تحقیق و توسعه، به‌سازی و نوسازی راکتور اراک و ساخت نیروگاه‌های جدید ادامه خواهد یافت.

اخبار دنیای دیجیتال

باران دانلود