توازن امکانات در شهر تهران به هم ریخته است

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت: توازن امکانات در شهر به هم ریخته و عدالت در ایجاد سرانه‌ها رعایت نشده است.

بازار بورس

باران دانلود