جهانگیری: یک عده همیشه منتقدند و نقد کردن حرفه آن‌ها است

معاون اول رئیس جمهور گفت: مدیران کشور باید شجاع بوده و بتوانند ریسک پذیر باشند، ولی عده ای نیز هستند در هر شرایطی منتقد بوده و چنانچه کار صحیحی انجام بشود باز هم نقد می‌کنند، این عده منتقدینی هستند که همیشه نقد دارند.

آهنگ جدید

تکنولوژی جدید