رقابت انتخاباتی جنگ بین امام‌حسین(ع) و یزید نیست/مگر مردم تهران به لیست انگلیسی رای دادند؟/این نگاه مارکسیست‌هاست

کاظم جلالی با بیان اینکه رقابت انتخاباتی جنگ بین امام حسین(ع) و یزید نیست، افزود:کسانی که از سوی شورای نگهبان تایید شدند همه فرزندان انقلاب هستند، بعضی ها گفتند لیست انگلیسی، مگر مردم در تهران به لیست انگلیسی رای دادند؟

دانلود فیلم خارجی

ماشین های جدید