روز پرکار ظریف در سنگاپور

رییس دستگاه دیپلماسی ایران که عزم خود را بر فروریختن کامل تحریم های ناعادلانه و اجرای دیپلماسی پساتحریم کرده است، فردا (سه شنبه) در نخستین روز ازسفر خود به دولت شهر سنگاپور روز پرکاری را خواهد داشت.

دانلود آهنگ جدید

استخدام ایران