سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری روسیه در زیرساخت های صادراتی ایران

مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه کمیسیون های مشترک وزارت ارتباطات گفت که براساس توافق دو جانبه ، روسیه ۴۰ میلیارد دلار در بخش زیرساخت های کشور سرمایه گذاری می کند.

سیستم اطلاع رسانی

ابزار رسانه