طالبان شرکت در مذاکرات صلح افغانستان را رد کرد

طالبان امروز (شنبه) اعلام کرد: تا زمانیکه نیروهای خارجی کشور را ترک نکرده و حملات خود را علیه مواضع این گروه متوقف نکنند ، در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد.

اندروید

روزنامه قانون