فرصت سوزی سه‌ساله دولت در اشتغال‌زایی

بعد از گذشت حدود سه سال از عمر دولت یازدهم، امروز زمان پاسخ‌گویی و ارائه گزارش دولت از عملکرد خود در حوزه رفع معضل بیکاری است، نه ایستادن در مقام انتقاد از بیکاری و مشکلات اقتصادی کشور.

دانلود سریال

فانتزی