محرومیت از تحصیل ۲۵۰ هزار دانش آموز یمنی

یک مرکز پژوهشی یمنی اعلام کرد که جنگ در تعز یمن ۴۶۸ مدرسه را در این استان به تعطیلی کشانده و منجر به محرومیت از تحصیل ۲۵۰ هزار دانش آموز یمنی شده است.

علم و فناوری

مد روز