منافع همگان دراین است که برجام را اجراء کنند

وزیر امور خارجه با تأکید بر این‌که «برجام معادله‌ای مبتنی بر رفع نگرانی‌های همه طرف‌هاست» گفت: منافع طرفین در رعایت برجام است.

روزنامه ایران

مجله اینترنتی