میهمان عجیب برنامه زنده شبکه تلویزیونی مصر+فیلم

ایمان عزالدین، مجری زن مصری برای بررسی مشکل گسترش تمساح ها در آبهای رود نیل در پخش زنده برنامه ای تلویزیوین یک تمساح کوچک را با خود به همراه آورد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ایمان عزالدین اولین مجری مصری نیست که هنگام بررسی مسائل مورد توجه جامعه مصر از نمونه و شاهد زنده بهره گرفته است بلکه قبل از او جابر القرموطی چندین بار اقدام به این کار کرده است. او یک ماه پیش هنگام پرداختن به موضوع بحران گاز در مصر یک کپسول گاز را به همراه خود به استودیو آورده بود.

سایت استخدامی

باران دانلود