مفاد تسهیلات روادید ایران و روسیه

موافقتنامه تسهیل فرآیندهای صدور روادید بین ایران و روسیه از امروز (شنبه) اجرایی شد که بر اساس آن گروه های خاصی از ایرانیان و روس ها در ایران و روسیه … Read More