بلایی که طلاست!

آیت الله روح الله قرهی در درس اخلاق اخیر خود گفت: ذکر حقیقی، این است که صداقت محض در مقابل خدا داشته باشیم. اخبار دنیای دیجیتال مجله اتومبیل