طیب نیا: برنامه جامع اقتصاد مقاومتی از سال قبل آغاز شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده ، گفت: برنامه جامع اقتصاد مقاومتی از سال گذشته آغاز شده است. خرید بک … Read More

طیب نیا: بانک مرکزی از نظر اعتبار بین المللی و منابع ارزی در وضع بسیار مناسبی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی وضع بانک مرکزی از نظر اعتبار بین المللی و منابع ارزی را «بسیار مناسب» دانست و مهمترین اولویت های سال آینده را بهبود محیط کسب … Read More